Institut für Materialprüfung Glörfeld GmbH

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
CERTIFIKACE

IMG – Institut für Materialprüfung Glörfeld – se již více než 40 let zabývá přesnými analýzami nejrůznějších materiálů v anorganickém sektoru a je známý po celé Evropě přesnými analýzami drahých kovů. 

Zaměřuje se na chemické analýzy rud, kovů a recyklátů všeho druhu, zejména na stanovení obsahu drahých kovů zlata (Au), stříbra (Ag), platiny (Pt), palladia (Pd), rhodia (Rh), iridia (Ir), ruthenia (Ru), rhenia (Re) a osmia (Os). Analýzy se provádějí také pro měď (Cu), nikl (Ni), chrom (Cr), železo (Fe), olovo (Pb), antimon (Sb), arsen (As), vizmut (Bi), tantal (Ta), kadmium (Cd) a molybden (Mo).

Služby jsou nabízeny především průmyslu, obchodníkům s kovy a surovinami, recyklačním společnostem, ale také výzkumným ústavům, univerzitám a soukromým zákazníkům.