Institut für Materialprüfung Glörfeld GmbH

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

AKREDITÁCIA

IMG – Institut für Materialprüfung Glörfeld – už viac ako 40 rokov vykonáva presné analýzy širokého spektra materiálov v anorganickom sektore a je známy v celej Európe presnými analýzami drahých kovov. 

Zameriava sa na chemické analýzy rúd, kovov a recyklovateľných materiálov všetkých druhov, najmä na stanovenie obsahu drahých kovov zlata (Au), striebra (Ag), platiny (Pt), paládia (Pd), ródia (Rh), irídia (Ir), ruténia (Ru), rénia (Re) a osmia (Os). Analýzy sa vykonávajú aj pre meď (Cu), nikel (Ni), chróm (Cr), železo (Fe), olovo (Pb), antimón (Sb), arzén (As), bizmut (Bi), tantal (Ta), kadmium (Cd) a molybdén (Mo).

Služby sa ponúkajú najmä priemyslu, obchodu s kovmi a surovinami, recyklačným spoločnostiam, ale aj výskumným ústavom, univerzitám a súkromným zákazníkom.