Ochrana životního prostředí a detekce nebezpečných látek