Domatec GmbH

SPECIALIZACE
PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Akreditace

Domatec je akreditovaná zkušební laboratoř podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 a schválené zkušební středisko podle § 40 německé vyhlášky o pitné vodě.

Společnost domatec má pobočky po celém Německu a nabízí širokou škálu analýz a inženýrských služeb v oblasti vody a ovzduší. Nabídka služeb v oblasti vody zahrnuje mikrobiologické a chemické rozbory surové a pitné vody podle vyhlášky o pitné vodě, vody v plaveckých a koupacích bazénech podle normy DIN EN ISO 19643 část 1, vody z odpařovacích chladicích systémů, chladicích věží a mokrých odlučovačů podle 42. BImSchV, VDI 2047 list 2 a 3, VDI 3803 list 2 a vody z ventilačních systémů podle VDI 6022 list 1. V oblasti hygieny ovzduší se provádějí kvalifikované analýzy kontaktních vzorků a vzorků stěrů z větracích a klimatizačních systémů podle VDI 6022 List 1 a z odpařovacích chladicích systémů podle VDI 2047 List 2 a List 3 a 42. BImSchV (vyhláška o odpařovacích chladicích systémech, chladicích věžích a mokrých odlučovačích). Rozsah zkoušek doplňují zkoušky plísní ve vnitřním ovzduší podle řady norem DIN EN ISO 16000, zkoušky povrchové hustoty prachu ve větracích a klimatizačních systémech podle DIN EN 15780 a VDI 6022 List 1 a zkoušky vzorků materiálů, povrchů nebo vzduchu na přítomnost mykotoxinů a endotoxinů.

Certifikovaní odborníci provádějí hygienické kontroly a analýzy rizik.

Komplexní nabídku služeb společnosti domatec doplňují školení v oblasti hygieny vody a vzduchu, např. podle směrnice VDI 6023.