Domatec GmbH

ŠPECIALIZÁCIA
PRIEMYSEL
Akreditácia

Domatec je akreditované skúšobné laboratórium podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 a schválené skúšobné stredisko podľa § 40 nemeckej vyhlášky o pitnej vode.

Spoločnosť domatec, ktorá má pobočky po celom Nemecku, ponúka širokú škálu analýz a inžinierskych služieb v oblasti vody a vzduchu. Rozsah služieb v oblasti vody zahŕňa mikrobiologické a chemické analýzy surovej a pitnej vody v súlade s vyhláškou o pitnej vode, vody v plaveckých a kúpacích bazénoch v súlade s normou DIN EN ISO 19643 časť 1, vody z odparovacích chladiacich systémov, chladiacich veží a mokrých odlučovačov v súlade s 42. BImSchV, VDI 2047 listy 2 a 3, VDI 3803 list 2 a vody z ventilačných systémov v súlade s VDI 6022 list 1. V oblasti hygieny ovzdušia sa vykonávajú kvalifikované analýzy kontaktných vzoriek a stierkových vzoriek pre vetracie a klimatizačné systémy v súlade s VDI 6022 List 1 a odparovacie chladiace systémy v súlade s VDI 2047 List 2 a List 3 a 42. BImSchV (vyhláška o odparovacích chladiacich systémoch, chladiacich vežiach a mokrých odlučovačoch). Rozsah skúšok je doplnený o skúšky plesní vo vnútornom ovzduší v súlade so sériou noriem DIN EN ISO 16000, skúšky povrchovej hustoty prachu vo vetracích a klimatizačných systémoch v súlade s normou DIN EN 15780 a VDI 6022 List 1, ako aj skúšky vzoriek materiálov, povrchov alebo vzduchu na prítomnosť mykotoxínov a endotoxínov.

Certifikovaní odborníci vykonávajú hygienické kontroly a analýzy rizík.

Komplexný balík služieb spoločnosti domatec dopĺňajú školenia v oblasti hygieny vody a vzduchu, napr. podľa smernice VDI 6023.